Kategorie archivů: Samostatn Programy – Ocel

Dlubal CRANEWAY 8 – Novinky ve verzi 8.02

Dlubal CRANEWAY 8 - Novinky ve verzi 8.02

Dlubal CRANEWAY 8 – Novinky ve verzi 8.02

Od Steffena Clauße, Dlubal Software

V modulu CRANEWAY je po vydání verze 8.02.xxxx obsaženo několik novinek. Nově je možné definovat osová zatížení ve směru pohybu jeřábu. Dále se od této verze zohledňují síly na náraznících s definovatelnou excentricitou a pro přídavná zatížení bylo implementováno excentrické působení.

Více o CRANEWAY…

Další informace…

Dlubal CRANEWAY 8 – Vylepšení výsledkové tabulky pro posouzení únavy

Dlubal CRANEWAY 8 - Vylepšení výsledkové tabulky pro posouzení únavy

Dlubal CRANEWAY 8 – Vylepšení výsledkové tabulky pro posouzení únavy

Od Steffena Clauße, Dlubal Software

V aktuální verzi CRANEWAY 8 byla vylepšena výsledková tabulka pro posouzení únavy. Nyní se zobrazují jen příslušné kombinace zatížení a jejich napětí, která byla použita pro stanovení rozkmitu napětí. Tak mohou být výsledky názorně a transparentně ověřeny.

Více o CRANEWAY…

Další informace…

Dlubal CRANEWAY 8 – Novinky

Dlubal CRANEWAY 8 - Novinky

Dlubal CRANEWAY 8 – Novinky

Od Steffena Clausse, Dlubal Software

Do programu CRANEWAY 8 byly přidané nové funkce:

Výztuhy nad podporami: Nyní je možné ručně definovat, jestli bude výztuha tuhá, netuhá, nebo nebude vůbec. Rozložení výztuh lze provést rovnoměrně v rozpětí pole nebo na základě definování uživatelských vzdáleností.

Klouby: Nyní je již možné definovat klouby v nosníku.

Boční držení pásnice: Pro typ podpory “Uživatelská” nyní můžete zvlášť definovat držení horní nebo spodní pásnice nosníku.

Více o CRANEWAY…

Více informací…

Dlubal CRANEWAY 8 – Použití přerušovaných svarů v CRANEWAY 8, část 2

Použití přerušovaných svarů v CRANEWAY 8, část 2

Použití přerušovaných svarů v CRANEWAY 8, část 2

Od Steffena Clausse, Ing. Software Dlubal

Při použití přerušovaných svarů je důležité zajistit, aby použitá délka svaru nepřesahovala délku přenosu zatížení (EN 1993-6, rovnice 6.1). V tomto případě se uvažuje délka přenosu zatížení při posouzení svarů. Ve využití průřezu při posouzení nevznikají žádné rozdíly ve srovnání při použití průběžných svarů kolejnice.

Více o programu CRANEWAY…

Použití přerušovaných svarů v CRANEWAY 8

Použití přerušovaných svarů v CRANEWAY 8

Použití přerušovaných svarů v CRANEWAY 8

Od Steffena Clausse, Ing. Software Dlubal

V CRANEWAY 8 je také možné použít přerušované svary pro svary mezi přírubou a kolejnicí, uvažovaných ve střídavém uspořádání. Po zvolení této možnosti můžete definovat délku svaru a přerušení. Tyto údaje se poté případně uvažují do výpočtu.

Více o CRANEWAY…

Posouzení podvěsného jeřábu v CRANEWAY

Posouzení podvěsného jeřábu v CRANEWAY

Posouzení podvěsného jeřábu v CRANEWAY

Od Steffena Clausse, Ing. Software Dlubal

V programu CRANEWAY 8.xx lze provést posouzení podvěsného jeřábu podle EN 1993-6. Pro posouzení je nutné stanovit lokální ohybové napětí ve spodní přírubě od zatížení kol podle kapitoly 5.8 normy EN 1993-6. Do programu CRANEWAY je implementovaný výpočet potřebných koeficientů podle tabulky 5.2. Dále se musí superponovat příslušné globální napětí z výpočtu nosné konstrukce s lokálním napětím od zatížení koly.

Více o CRANEWAY…

CRANEWAY 8: Posouzení jeřábového nosníku podle EN 1993-6

CRANEWAY 8: Posouzení jeřábového nosníku podle EN 1993-6

CRANEWAY 8: Posouzení jeřábového nosníku podle EN 1993-6

Od Steffena Clausse, Ing. Software Dlubal

V nové verzi 8.xx programu CRANEWAY je možné posoudit jeřábový nosník podle EN 1993-6. Následující posouzení a normy důležité pro posudky podle EN 1993-6 byly implementovány do CRANEWAY:
- Zatížení (EN 1991-3)
- Posouzení napětí (EN 1993-1-1)
- Posouzení boulení nosníku (EN 1993-1-5)
- Posouzení svarů (EN 1993-1-8)
- Posouzení únavy nosníku (EN 1993-1-09)

Mezi mnoha novými užitečnými funkcemi je posouzení podvěsných jeřábů, podrobný výstup z kombinací zatěžovacích stavů v programu a ve výstupním protokolu a dále i posouzení přerušovaných svarů.

Více o CRANEWAY…

Možnosti pro analýzu vlastních čísel v PLATE-BUCKLING

Možnosti pro analýzu vlastních čísel v PLATE-BUCKLING

Možnosti pro analýzu vlastních čísel v PLATE-BUCKLING

Od Steffena Clausse, Ing. Software Dlubal

Samostatný program PLATE-BUCKLING nabízí dvě možnosti k určení vlastních čísel. Modul používá iterativní nebo přímý výpočetní řešič. Přímá výpočetní metoda pracuje s tak zvaným Choleskyho rozkladem a je obvykle efektivní pro malé a středně velké konstrukce. Pro většinu konstrukčních modelů je tato metoda vhodnější než iterativní metoda.

Iterativní řešení se doporučuje v případě, kdy přímá metoda není úspěšná nebo v případě, že rychlost výpočtu velkého a komplexního modelu je tak pomalá, že je až nepřípustná. Výhodou iterační metody jsou minimální požadavky pro velikost paměti RAM, stejně jako výstup přesných výsledků pro případ konstrukcí se špatně konvergujícím výpočtem, což znamená konstrukce, které jsou téměř nestabilní.

Více o PLATE-BUCKLING…

Uživatelsky definované výztuhy v programu PLATE-BUCKLING

Uživatelsky definované výztuhy v programu PLATE-BUCKLING

Uživatelsky definované výztuhy v programu PLATE-BUCKLING

Od Steffena Clausse, Ing. Software Dlubal

Pokud často používáte specifické průřezy pro výztuhy v programu PLATE-BUCKLING, můžete je uložit do knihovny a následně je importovat. Můžete definovat parametry výztuhy a poté je uložit pomocí tlačítka “Uložit”. V různých modelech mohou být uživatelsky definované výztuhy vloženy z knihovny.

Vnitřní síly v CRANEWAY

Detaily výpočtu v CRANEWAY

Detaily výpočtu v CRANEWAY

Od Steffena Clausse, Ing. Software Dlubal

CRANEWAY je samostatný program (též přídavný modul) pro analýzu vnitřních sil na jeřábovém nosníku, která se počítá podle teorie druhého řádu pro vzpěr včetně teorie kroucení a deplanace.
CRANEWAY nabízí dvě možnosti výpočtu:
- Podrobný výpočet
- Rychlý výpočet

Na základě definovaných parametrů jeřábu a jeřábové dráhy CRANEWAY vytvoří odpovídající skupiny zatížení (pozice jeřábu). Pokud je nastavena volba “Rychlý výpočet” (Fast Calculation), spočítají se nejprve všechny skupiny zatěžovacích stavů podle teorie prvního řádu (bez uvažování kroucení) a poté na základě vnitřních sil a deformací se vypočítají pouze rozhodující skupiny zatěžovacích stavů podle teorie druhého řádu s vlivem vzpěru kroucením. Pokud vyberete volbu “Podrobný výpočet” (Detailed Calculation), spočítají se všechny skupiny zatěžovacích stavů podle teorie druhého řádu včetně vzpěru kroucením.

Proto doporučujeme pro předběžné výpočty použít rychlý výpočet. A pro závěrečný návrh použít podrobný výpočet.

CRANEWAY může být použity jako přídavný modul, nebo také jako samostatný program.

Více o CRANEWAY…