Kategorie archivů: Pdavn Moduly – Ppoje Ocel

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Automatický import dat nebo ruční zadání pro posouzení styčníku dutých průřezů v modulu RF-/HSS

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Automatický import dat nebo ruční zadání pro posouzení styčníku dutých průřezů v modulu RF-/HSS

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Automatický import dat nebo ruční zadání pro posouzení styčníku dutých průřezů v modulu RF-/HSS

Od Roberta Vogla, Dlubal Software

Přídavným modulem RF-/HSS můžeme posuzovat spoje ve styčnících, kde se stýkají duté průřezy. Kromě importu geometrie a zatížení z RFEMu nebo RSTABu je možné i ruční zadání parametrů styčníku. Tak mohou být posuzovány existující spoje, aniž by bylo nutné vytvářet celou příhradovou konstrukci v RFEMu nebo RSTABu.

RF-/HSS provádí posouzení únosnosti podle EN 1993-1-8:2005.

Více o HSS…

Více o RF-HSS…

Další informace…

RF-/HSS

RF-/HSS

RF-/HSS

RF-/HSS je přídavný modul programu RFEM, který slouží k navrhování různých nových přípojů s dutými průřezy nebo k úpravě stávajících přípojů.
Můžeme navrhovat rovinné a prostorové styčníky prutových konstrukcí, které mají kruhové, čtvercové nebo obdélníkové duté průřezy. RF-/HSS provádí posouzení mezního stavu únosnosti podle předpisů uvedených v normě Eurokód 3 (EN 1993-1-8:2005).

Více informací o RF-HSS…

Více informací o HSS…