Kategorie archivů: Pdavn Moduly – Ocel

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Posouzení ocelových konstrukcí podle národních norem

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Posouzení ocelových konstrukcí podle národních norem

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Posouzení ocelových konstrukcí podle národních norem

Od Roberta Vogla, Dlubal Software

V RFEMu i RSTABu jsou k dispozici přídavné moduly, které umožňují posuzování ocelových konstrukcí podle různých norem.

Konkrétně se jedná o následující:
- RF-/STEEL EC3 podle EN 1993-1
- RF-/STEEL AISC podle normy Spojených států amerických ANSI/AISC 360-05
- RF-/STEEL SIA podle švýcarské normy SIA 263:2003
- RF-/STEEL IS podle indické normy IS 800:2007
- RF-/STEEL BS podle britské normy BS 5950-1:2000
- RF-/STEEL GB podle čínské normy GB 50017-2003
- RF-/STEEL CS podle kanadské normy CS S16-09
- RF-/STEEL AS podle australské normy AS 4100-1998
- RF-/STEEL NTC-DF podle mexické normy NTC-RCDF (2004)
- RF-/STEEL SP podle ruské normy SP 16.13330.2011

Neboť mají moduly obdobnou strukturu, je snadné zapracovat se do nového modulu podle jiné normy.

Více o navrhování ocelových konstrukcí…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Nová funkce: Prohlížeč v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Nová funkce: Prohlížeč v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Nová funkce: Prohlížeč v RF-/STEEL EC3

Od Wielanda Götzlera, Dlubal Software

Zakrátko bude pro přídavný modul RF-/STEEL EC3 uvolněna nová funkce. V jednom výřezu v okně 1.7 Uzlové podpory bude pak možné zobrazit lokální osový systém stejně jako podpory uzlů. To je velmi užitečné, když chceme kontrolovat zadání při posouzení sad prutů užitím obecné metody.

Více o RF-STEEL EC3…

Více o STEEL EC3…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Rozšíření možností mezilehlých podpor v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Rozšíření možností mezilehlých podpor v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Rozšíření možností mezilehlých podpor v RF-/STEEL EC3

Od Wielanda Götzlera, Dlubal Software

V nové verzi přídavného modulu RF-/STEEL EC3 je možné kromě vidlicového uložení definovat i další nově implementované typy uložení, které jsou zobrazené na obrázku.

Více o STEEL EC3…

Více o RF-STEEL EC3…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Úprava křivek vzpěrné pevnosti průřezů v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Úprava křivek vzpěrné pevnosti průřezů v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Úprava křivek vzpěrné pevnosti průřezů v RF-/STEEL EC3

Od Wielanda Götzlera, Dlubal Software

V přídavném modulu RF-/STEEL EC3 je nově možné měnit křivky vzpěrné pevnosti průřezů. V okně “1.3 Průřezy” k tomu můžeme využít rozbalovací nabídku v příslušném poli pro vzpěrnou křivku okolo hlavní osy KVPy nebo vedlejší osy KVPz.

Více informací o RF-STEEL EC3…

Více infromací o STEEL EC3…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Výpočet deplanační pružiny v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Výpočet deplanační pružiny v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Výpočet deplanační pružiny v RF-/STEEL EC3

Od Wielanda Götzlera, Dlubal Software

Při zadávání uzlových podpor sady prutů je možné vypočítat přesnou hodnotu deplanační pružiny jako vstupní data v přídavném modulu FE-LTB. Pro usnadnění zadávání je k dispozici možnost výpočtu následujících vyztužení podpory:
- čelní deska
- U průřez
- úhelník
- spojovací sloup
- konzolová část.

Více o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Více informací…

Dlubal RFEM 5 – Kontrola napětí oslabených průřezů v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 - Kontrola napětí oslabených průřezů v RF-/STEEL EC3

Dlubal RFEM 5 – Kontrola napětí oslabených průřezů v RF-/STEEL EC3

Od Wielanda Götzlera, Dlubal Software s.r.o.

V přídavném modulu RF-/STEEL EC3, v zadávacím okně “1.12 Parametry – Pruty” můžete stanovit oslabené průřezové plochy pro začátek a konec prutu, které budou zohledněny při posouzení tahového napětí. To je užitečné například pro uvažování otvorů jednotlivých spojů.

Více informací o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Zobrazení výsledků v RF-/STEEL EC3

Zobrazení výsledků v RF-/STEEL EC3

Zobrazení výsledků v RF-/STEEL EC3

Od Wielanda Götzlera, Ing. Software Dlubal

Přídavné moduly RF-/STEEL EC3 v RFEMu 5 a RSTABu 8 nyní umožňují zobrazit výsledky různých posouzení (MSÚ, MSP, požární odolnost). To je obzvláště užitečné, pokud chcete najít rychle kritická místa uvnitř konstrukce.

Více o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Interpolace součinitelů Chi a Chi_lt v RF-/STEEL EC3

Interpolace součinitelů Chi a Chi_lt v RF-/STEEL EC3

Interpolace součinitelů Chi a Chi_lt v RF-/STEEL EC3

Od Wielanda Götzlera, Ing. Software Dlubal

Analýza stability podle obecné metody byla rozšířena v přídavném modulu RF-/STEEL EC3 ve verzích pro RFEM 5 a 8 RFEM. Nyní je také možné interpolovat redukční faktor pro vzpěr a klopení. Tato metoda vede k ověření rovnice (6.66) podle normy EN-1993-1-1. Na obrázku je znázorněno ověření pomocí jednoduchého příkladu. Dano funkci naleznete v parametrech národní přílohy.

Více o STEEL EC3…

Více informací o RF-STEEL EC3…

Analýza boulení desek podle Eurokódu 3

Analýza boulení desek podle Eurokódu 3

Analýza boulení desek podle Eurokódu 3

S PLATE-BUCKLING 8 můžete provést analýzu boulení desek podle EN 1993-1-5, kapitoly 10 pro vyztužené desky a desky bez výztuh. Pro posouzení lze zvolit národní přílohy České republiky, Německa, Itálie a Belgie. PLATE-BUCKLING je k dispozici jako samostatný program nebo jako přídavný modul programu RSTAB a RFEM.

Více informací v tiskové zprávě…

Více informací o PLATE-BUCKLING…

Více informací o RF-PLATE-BUCKLING…

Více informací o samostatném programu PLATE-BUCKLING…

Stanovení efektivní šířky podle EN 1993-1-1, příloha E v RF-STEEL EC3

Stanovení efektivní šířky podle EN 1993-1-1, příloha E v RF-STEEL EC3

Stanovení efektivní šířky podle EN 1993-1-1, příloha E v RF-STEEL EC3

Od Wielanda Götzlera, Ing. Software Dlubal

Přídavný modul Rf-/STEEL EC3 pro RFEM 5 a RSTAB 8 nabízí možnost stanovení efektivní šířky pro průřezy třídy 4 podle EN 1993-1-1, příloha E. Tato metoda vede k hospodárnějším výsledkům pro štíhlé průřezy při namáhání menším než mez kluzu f_y. Metoda může být zvolena v dialogovém okně “Detaily”. Po výpočtu jsou k dispozici mezivýsledky v přehledných výsledkových tabulkách.

Více o STEEL EC3…

Více o RF-STEEL EC3…

Post Navigation